Niepoprawna pisownia

stanoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stanął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo stanął należy zapisywać przez ął. Jest to końcówka, którą w czasie przeszłym przybierają liczne czasowniki w rodzaju męskim. Taka pisownia zgodna jest w ogólnymi zasadami, a dodatkowo ą wymienia się na ę w wyrazie stanęłam, co potwierdza poprawność zapisu.
Stanął oznacza, że mężczyzna, o którym mowa podniósł się ze swojego miejsca i przeszedł do jakiegoś punktu, który zajął. Odnosi się także do pewnych poprawnych zachowań, których się podjął.

Przykłady poprawnej pisowni

Heniek jak zawsze stanął na wysokości zadania, kiedy potrzebna była szybka i trafna decyzja.
Artur stanął w jej obronie, kiedy zaczepiło ją trzech podejrzanych typków na przystanku autobusowym.
Feliks stanął przy oknie, ponieważ chciał zrobić zdjęcie z pięknym ujęciem zachodu słońca.