Niepoprawna pisownia

nie przeciętne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzeciętne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przecientne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprzecientne

Niepoprawna pisownia