Poprawna pisownia

nie tylko

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie tylko należy zapisywać zawsze oddzielnie. Jest ono wyrażeniem przysłówkowym, a w tego typu zestawieniach partykułę nie z przysłówkami, pochodzącymi od przymiotników, zapisujemy zawsze rozłącznie.
Nie tylko oznacza sytuację, w której więcej osób lub rzeczy spełnia dane kryterium. Często używa się go jako spójnika, który pomaga w uściśleniu danej wypowiedzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie tylko Emilka lubi koty, Marek i Basia także je uwielbiają, przez co niedawno kupili sobie jednego.
Wiedział, że nie tylko on ma problemy finansowe w tej rodzinie, dlatego nie chciał nikogo prosić o pomoc.
Szybko przekonała się, że nie tylko ona potrafi ładnie malować, więc zaczęła jeszcze więcej ćwiczyć.


Niepoprawna pisownia

nietylko

Niepoprawna pisownia