Poprawna pisownia

pojeść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pojjeść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po jeść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po jjeść

Niepoprawna pisownia