Niepoprawna pisownia

uwarzam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uważam

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo uważam wykorzystywane jest, aby wyrazić własne zdanie, opinię lub emocje, związane z jakąś sytuacją. Służy także do potwierdzenia, że dana osoba zachowuje należytą ostrożność w konkretnych sytuacjach. Może posłużyć także do podkreślenia, że przykłada uwagę do istotnych kwestii.
Uważam zapisujemy przez ż, ponieważ wywodzi się ono od pokrewnego słowa uwaga. Występująca tam litera g wymienia się na ż, a zgodnie z zasadami polskiej pisowni, jeśli możliwa jest taka wymiana, zawsze używamy ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Zawsze uważam, kiedy do mnie mówisz, dlatego nie dziw się, że potrafię cię tak dobrze zacytować.
Bardzo uważam, przechodząc przez przejście dla pieszych, bo nigdy nie wiem, czy ktoś nagle nie wyjedzie.
Uważam, że postąpiłeś słusznie, odmawiając jej pomocy w tak błahej sprawie. Musi nauczyć się samodzielności.