Poprawna pisownia

blisko

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo blisko należy zapisywać przez s. Jest to uwarunkowane fonetyką tego słowa, w której wyraźnie słychać literę s. Forma blizko jest obecnie niepoprawna, można znaleźć ją jedynie w archaicznych tekstach.
Blisko oznacza, że coś lub ktoś znajduje się w niedalekiej odległości od wskazanego punktu, miejsca czy innej osoby. W odniesieniu do czasu, słowo to mówi, że coś wydarzy się niedługo.

Przykłady poprawnej pisowni

Mama posadziła obie córki bardzo blisko siebie, przez co zaraz zaczęły się przepychać i kłócić.
Te kwiaty ustawione są nieco za blisko ściany i będzie im ciężko urosnąć, bo mają tu dużo cienia.
Moment, w którym rozpoczną się wybory na prezydenta, jest już bardzo blisko, dlatego wszyscy się denerwują.


Niepoprawna pisownia

blizko

Niepoprawna pisownia