Niepoprawna pisownia

cholenderski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

holenderski

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo holenderski jest przymiotnikiem, opisującym rzeczy, które pochodzą z Holandii. Jest także wyrazem określającym język, jakiego się tam używa.
Holenderski powinno być zapisywane przez h. Wynika to z faktu, że słowo wywodzi się od nazwy kraju, jakim jest Holandia. Nazwa ta w języku polskim powstała na podstawie oryginalnej, niderlandzkiej nazwy Holland, która z kolei pochodzi jeszcze z języka staroniderlandzkiego, od słów holt (lesisty) i lant (kraj). Ze względu na to, że Holandia to zapożyczenie, zarówna ta nazwa, jak i pochodzący od niej przymiotnik powinny być zapisywane w sposób zgodny z oryginałem: przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Holenderski statek, który zawinął do naszego portu, miał na swoim pokładzie czterdziestu chorych.
Ten holenderski samochód, który miał z nami stłuczkę, był naprawdę bardzo rozpędzony.
Znam język holenderski, ponieważ mieszkałem tam przez blisko dziesięć lat, jak byłem dzieckiem.