Niepoprawna pisownia

swojich

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

swoich

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo swoich należy zapisywać przez i. Wynika to z faktu, iż głoska i występuje w nim po samogłosce o, a zgodnie z zasadami polskiej ortografii, po samogłosce zawsze wykorzystujemy tylko i, nigdy nie zapisujemy tam ji.
Swoich to odmienione słowo swój. Oznacza, do kogo należą dane rzeczy albo z kim mają związek osoby, o których mowa. W przypadku osób wskazuje na powiązania przyjacielskie lub krewnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wziąłem dzisiaj swoich podręczników do polskiego i matematyki. Możesz mi je pożyczyć?
Nie mam jeszcze swoich własnych dochodów, bo dopiero w tym miesiącu zacząłem pierwszą pracę.
Nie znam swoich dziadków ze strony mamy, niestety zmarli na kilka lat przed moim urodzeniem.


Niepoprawna pisownia

swoih

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfoich

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

swojih

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwoich

Niepoprawna pisownia