Niepoprawna pisownia

formuowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

formułowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

formółowanie

Niepoprawna pisownia