Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej.

Poprawna pisownia

toby

Poprawna pisownia, spójnik „to” z cząstką „by”.

Przykłady poprawnej pisowni

Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
Gdyby chciał, toby tam pojechał.


Poprawna pisownia

to by

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

To by mi się przydało.