Słowo to pełni w języku polskim wiele funkcji i od nich zależy jego znaczenie oraz poprawna pisownia z cząstką –bym, –byś, –by, –byśmy, –byście.
Cząstki –bym, –byś, –by, –byśmy, –byście pisze się łącznie z większością spójników, a do nich zalicza się słowo to będące tak zwanym spójnikiem synonimicznym. W takim wypadku wyraz toby piszemy łącznie.
Jeżeli natomiast wyraz to występuje w roli zaimka wskazującego, wtedy wyrażenie to by piszemy rozłącznie. Podobnie jest w przypadku partykuły.

Poprawna pisownia

toby

Poprawna pisownia, spójnik to z cząstką by.

Przykłady poprawnej pisowni

Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
Gdyby chciał, toby tam pojechał.
Gdyby babcia Halina wcześniej zebrała jabłka, toby nie zgniły.
Mogłeś się nauczyć zadań z matematyki, toby twoja ocena była wyższa.


Poprawna pisownia

to by

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

To by mi się przydało.
Marian to by chętnie pojechał do Cioci, gdyby tylko mógł wziąć urlop.
Karolina to by chciała dzisiaj pójść na basen, ale jest niestety bardzo zimno.
To by się dało zrobić, pod warunkiem, że Magda się zgodzi wyjść wieczorem z domu.