Poprawna pisownia

błędny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz błędny poprawnie zapisujemy przez ę. Pisownię tę można wytłumaczyć za pomocą dwóch reguł. Pierwsza mówi, że przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak: b, d, g, k, p czy t, zapisuje się samogłoskę ę. Drugim argumentem, przemawiającym za literą ę, jest fakt, że wyraz błędny jest pochodzenia rodzimego, a w wyrazach rodzimych ę wymienia się na ą, np. błędny i wyraz pokrewny błąd.
Błędny to inaczej niepoprawny, niewłaściwy, jak również zawierający błąd. Błędny może oznaczać niezgodność na przykład z zasadami pisania. Słowo to jest wykorzystywane także w kontekście efektów nieodpowiednich działań i fałszywego mniemania o czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

To, że się ze mną nie zgadzasz, to nie znaczy, że moje rozumowanie jest błędne.
Błędnie oceniłaś swoją koleżankę, nie zrobiła tego złośliwie, zaszła jedynie nieszczęśliwa pomyłka.
To było błędne działanie, ale wszystko naprawimy, potrzebujemy jedynie trochę więcej czasu.


Niepoprawna pisownia

błendny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błedny

Niepoprawna pisownia