Poprawna pisownia

podróżuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podróżóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podrużuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podrórzuje

Niepoprawna pisownia