Niepoprawna pisownia

przyczym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przy czym

Poprawna pisownia, znaczenie: przy czym – fraza spójnikowa złożona, wprowadzająca dodatkową informację, która jest uzupełnieniem pierwszej części zdania. Przy czym jest również wyrażeniem przyimkowym, które łączy przyimek z zaimkiem, liczebnikiem, rzeczownikiem lub przysłówkiem.
Wyrażenia przyimkowe zasadniczo pisze się rozdzielnie, bez względu na ich znaczenie pierwotne lub przenośne. Dlatego poprawna pisownia przy czym to wyłącznie forma rozdzielna. Zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny należy jeszcze pamiętać, że po spółgłoskach piszmy rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia rozmawia z Basią o tym co wydarzyło się w szkole, przy czym nie wspomina o tym, że dostała uwagę za nieprzygotowanie do lekcji.
Krysia obiecała upiec tort dla swojej przyjaciółki, przy czym nie powiedziała, że będzie robiła to po raz pierwszy w życiu.
W ubiegłym roku Jerzy na letnich igrzyskach olimpijskich w łucznictwie zdobył brązowy medal, przy czym jest to jego trzeci medal olimpijski.


Niepoprawna pisownia

pszyczym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszy czym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyczym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pży czym

Niepoprawna pisownia