Poprawna pisownia

pod wezwaniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podwezwaniem

Niepoprawna pisownia