Niepoprawna pisownia

nie oceniony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieoceniony

Poprawna pisownia, znaczenie: nieoceniony jest określeniem, odnoszącym się do działań jakiejś osoby, jej zachowania oraz efektów pracy. Może dotyczyć także całokształtu jakiegoś zjawiska lub ogólnych zasad, jakimi kierują się ludzie. Oznacza wyjątkowe, drogocenne i wartościowe działanie, które trudno jest opisać słowami i odpowiednio wynagrodzić.
Nieoceniony jest przeciwnością słowa oceniony. W przymiotnikach, które są przeciwnościami, należy zapisywać partykułę nie łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego wkład w działalność charytatywną naszej instytucji jest wprost nieoceniony.
Twój syn jest po prostu nieoceniony, jeśli chodzi o pomoc w rozkręcaniu naszej firmy.
Nieoceniona pomoc Aleksandra była przedmiotem wielu dyskusji w naszym gronie.