Niepoprawna pisownia

po żyjesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pożyjesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzyjesz

Niepoprawna pisownia