Poprawna pisownia

całus

Poprawna pisownia, znaczenie: całus to nieco bardziej potoczne określenie pocałunku, inaczej: buziak.
Omawiany wyraz należy każdorazowo zapisywać przez u. Motywuje to jego budowa – samogłoska u nie należy do tematu wyrazu, a do przyrostka -us. Tego typu przyrostki zazwyczaj zapisujemy przez u otwarte.

Przykłady poprawnej pisowni

Całus od mojego synka wita mnie co wieczór kiedy wracam do domu.
To był jej pierwszy niewinny całus, który zachowa w pamięci na długie lata.
Przesyłam całej Waszej rodzinie gorące pozdrowienia i całusy.


Niepoprawna pisownia

całós

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

całóz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

całuz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

caós

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

caus

Niepoprawna pisownia