Niepoprawna pisownia

nie posiadający

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieposiadający

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nieposiadający odnosi się do osób, które nie mają jakiejś cechy albo przedmiotu. Można oznaczać także przedmiot, który nie cechuje się czymś albo nie posiada danego elementu.
Nieposiadający należy zapisywać razem. Jest to słowo łączące w sobie partykułę przeczącą nie oraz imiesłów przymiotnikowy posiadający, a takie połączenie, podobnie jak połączenia z przymiotnikami, zawsze należy zapisywać w języku polskim łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten nieposiadający żadnej wiedzy człowiek nie powinien się w ogóle odzywać, bo tylko plecie głupoty.
Nieposiadający ani chwili czasu Tomek biegł przed siebie, mając nadzieję, że uda mu się zdążyć na pociąg.
Nieposiadający żadnego specjalnego koloru pokój był jej ulubionym, bo znajdowała w nim spokój.