Poprawna pisownia

elokwentny

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przymiotnik, określający kogoś posiadającego dar umiejętnego, łatwego wysławiania się. Ironicznie nazywa się tak również osobę gadatliwą.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez en, co motywowane jest jego etymologią. Wywodzi się on od łacińskiego terminu eloquentia, a wyrazy obcego pochodzenia zazwyczaj zapisujemy zgodnie z oryginałem. Warto dodatkowo zapamiętać, że samogłoski nosowe, czyli ą i ę występują wyłącznie w języku polskim, a zatem nie powinny się znajdować w terminach zapożyczonych z języka obcego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie lubię gdy egzaminowany przeze mnie student jest zbyt elokwentny. Wolę konkretne odpowiedzi.
Elokwentny i świetnie wykształcony ekonomista tłumaczył mi, że demokracja w tym kraju jest na wyciągnięcie ręki.
Wczoraj poznałam nowego chłopaka mojej siostry – elokwentny, energiczny i dystyngowany. Doskonale trafiła.


Niepoprawna pisownia

elokwętny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

elo kwentny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

elokfentny

Niepoprawna pisownia