Niepoprawna pisownia

kułko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kółko

Poprawna pisownia, znaczenie: kółko to niewielkie koło. Oznacza kształt narysowany lub utworzony przez zestaw przedmiotów. Może także odnosić się do przedmiotu, który posiada taki kształt. Po połączeniu z przyimkiem tworzy wyraźnie w kółko, oznaczające, iż coś dzieje się bez przerwy, w sposób powtarzalny.
Kółko zawsze należy zapisywać przez ó. Jest to słowo, które wywodzi się od pokrewnego koło, posiadającego literę o. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli możliwa jest wymiana o na ó, to właśnie taką samogłoskę należy zapisywać, jak w tym przypadku.

Przykłady poprawnej pisowni

W kółko oglądasz ten sam film w Internecie. Jak to możliwe, że jeszcze ci się nie znudził?
Mój syn uszkodził wczoraj kółko od roweru, dlatego muszę wymienić je na nowe.
Dzieci, ustawcie się w kółku. Będziemy grać w nową grę, którą pokazała mi wczoraj znajoma.