Niepoprawna pisownia

po winnam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powinnam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powinam

Niepoprawna pisownia