Niepoprawna pisownia

po słucha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

posłuha

Niepoprawna pisownia