Poprawna pisownia

in blanco

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowania in blanco używamy w odniesieniu do różnego rodzaju weksli, czy też formularzy, zawierających wyłącznie podpis wystawcy, poza tym – niewypełnionych.
Wyrażenie to w niezmienionej formie zostało przejęte przez Polaków z języka włoskiego, w którym in blanco oznacza dosłownie na białym. W myśl zasady, nakazującej zgodną z zapisem oryginalnym pisownię wyrazów obcego pochodzenia, zwrot ten zawsze zapisujemy osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Sprawiał wrażenie godnego zaufania, wszystkie formularze zostawiał nam in blanco.
Wiedząc, że mogę jej zaufać, przekazałam jej czek in blanco, mający pokryć wszystkie straty.
Podpisałem ten weksel in blanco, nie zastanawiając się nad konsekwencjami takiego postępowania.

Poprawna pisownia

in blanko

Poprawna pisownia, znaczenie: polska forma zwrotu, w przeciwieństwie do pisowni oryginalnej dopuszczalna w grach, mimo to we wszystkich innych sytuacjach sugerujemy użycie zapisu in blanco.


Niepoprawna pisownia

inblanco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inblanko

Niepoprawna pisownia