Poprawna pisownia

u nas

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to tworzy połączenie przyimka u oraz zaimka osobowego nas. Jest to tzw. wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy; może to być zaimek, ale także rzeczownik, liczebnik czy przysłówek. Znaczenie tego wyrażenia to: u osób mówiących, najczęściej w ich mieszkaniu.
Wśród zasad pisowni polskiej możemy znaleźć regułę, nakazującą osobny zapis większości wyrażeń przyimkowych. Odnosi się ona także do powyższego wyrażenia – należy zawsze pisać je rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wreszcie mogliśmy poznać Twoją dziewczynę! To bardzo miło, że pojawiliście się u nas na grillu.
Mówiłem jej, żeby chwilowo zatrzymała się u nas, ale uparła się, że zamieszka w motelu.
Wy już zakończyliście pracę remontowe, to teraz pora na mały remont u nas.


Niepoprawna pisownia

unas

Niepoprawna pisownia