Niepoprawna pisownia

drrzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drżę

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim słowo drżę oznacza przede wszystkim trząść się. Można je zastąpić licznymi synonimami, których słowniki zliczają nawet 119. W przenośni wyraz ten znaczy bać się czegoś, o coś lub o kogoś.
Drżę jest czasownikiem nieprzechodnim. Pisownia opiera się o skodyfikowaną regułę ortograficzną, która podaje, iż ż piszemy po takich spółgłoskach, jak: l, ł, n, r. W wyrazie drżeć ż znajduje się bezpośrednio po spółgłosce r, dlatego poprawna pisownia to drżeć. Na ż wskazuje jeszcze dodatkowo reguła wymienności, gdzie pisownia ż zleży od spółgłoski g w wyrazie pokrewnym, jakim jest czasownik drżę.

Przykłady poprawnej pisowni

Drżę o nią z przerażenia, ale nie mam prawa jej zatrzymać. Każdy ma bowiem swoje życie.
Kaśka drżała i trzęsła się jak osika, ponieważ zapomniała zabrać ze sobą ciepłego płaszcza.
Popatrz na płomień świecy! Widzisz, jak migocze i drży leciutko?


Niepoprawna pisownia

drrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drże

Niepoprawna pisownia