Poprawna pisownia

nażreć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nażreć należy zapisywać przez ż. Jest spokrewnione z pożerać, a jego pisownia jest uwarunkowana etymologią. Pochodzi ono od prasłowiańskiego żerti.
Słowo nażreć jest negatywnie nacechowane i oznacza bardzo szybkie, zachłanne, często nieeleganckie jedzenie. Może opisywać sytuację, w której ktoś zjada za dużo albo zachowuje się przy tym nieodpowiednio.

Przykłady poprawnej pisowni

On to zawsze musi nażreć się jak świnia, niezależnie od tego, czy jest w domu, czy w gościach.
W restauracji nie wypada się tak nażreć, żeby zupełnie się po tym nie ruszać, więc tak nie rób.
Ten facet to chyba przyszedł na ich ślub tylko po to, żeby się nażreć za wszystkie czasy.


Niepoprawna pisownia

narzreć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na żreć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na rzreć

Niepoprawna pisownia