Niepoprawna pisownia

2 lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

2 lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o drugim dniu lipca, nie zaś o drugim lipcu.


Niepoprawna pisownia

2. lipca

Niepoprawna pisownia