Niepoprawna pisownia

charmonia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

harmonia

Poprawna pisownia, znaczenie: harmonia poprawnie zapisujemy przez literę h na początku wyrazu. Rzeczownik ten wywodzi się z języka greckiego: αρμονία, harmonia, co oznacza zgodność. Ze względu na to, iż słowo zostało zapożyczone do języka polskiego, zapisuje się je zgodnie z greckim oryginałem. Dlatego występuje w nim głoska h, a nie ch.
Harmonia w ogólnym rozumieniu oznacza ład i porządek, w zależności od kontekstu może jednak nabrać specyficznych znaczeń:
1. odnosi się do przyjaznych stosunków pomiędzy dwiema osobami albo do zgody z kimś bądź z czymś
2. jest to element dzieła muzycznego
3. nazywa się tak instrument muzyczny z grupy aerofonów
4. potocznie nazywa się tak akordeon chromatyczny
5. w mitologii greckiej Harmonia to bogini, będąca uosobieniem ładu i porządku
6. w architekturze oraz sztukach plastycznych to zgodne i współmierne połączenie elementów

Przykłady poprawnej pisowni

Odkąd mieli nowego władcę, w ich kraju zapanowały ład i harmonia, dlatego ludność go popierała.
Indianie byli nastawieni na życie w harmonii z naturą, dlatego nie zostali zrozumiani przez Europejczyków.
Mój dziadek grał na harmonii i chciał, żebym też tego się nauczył, ale ja wolę grać na gitarze.