Niepoprawna pisownia

po rzucony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porzucony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pożucony

Niepoprawna pisownia