Niepoprawna pisownia

ciongły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciągły

Poprawna pisownia