W mowie potocznej obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji „kondom”.

Poprawna pisownia

kondom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kondon

Niepoprawna pisownia, forma dopuszczalna jedynie w mowie potocznej