Niepoprawna pisownia

lektóra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lektura

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo lektura oznacza książkę czytaną w szkole w ramach zadań z języka polskiego, należącą do kanonu najwybitniejszych dzieł kulturalnych danego narodu. To także szerzej każda książka albo sam proces czytania.
Lektura to słowo zaczerpnięte z języka łacińskiego, które swoją pisownię zawdzięcza oryginałowi. Po łacinie jest to jedna z form czasownika lego, legere (czytać). Takie zapożyczenie uwarunkowało zapis przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Lektura, która najbardziej zapadła mu w pamięć, to Jądro ciemności Josepha Conrada.
Uważał, że każda szkolna lektura niesie w sobie coś wartościowego, nawet jeśli trudno ją przeczytać.
Lektura książki Mag Fowlesa natchnęła ją do napisania własnej książki w podobnym klimacie.