Niepoprawna pisownia

po lubownie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

polubownie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po lóbownie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bolubownie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polóbownie

Niepoprawna pisownia