Niepoprawna pisownia

z panikuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spanikuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spanikóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpanikuje

Niepoprawna pisownia