Niepoprawna pisownia

zadrogo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za drogo

Poprawna pisownia