Niepoprawna pisownia

pomorzesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pomożesz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomożesz oznacza, że osoba, do której się zwracamy, wykorzysta swoje zdolności i wiedzę, aby wesprzeć nas lub kogoś innego w jakimś przedsięwzięciu. Może także oznaczać pytanie, czy zgadza się na takie wsparcie.
Pomożesz należy zapisywać przez ż, ponieważ wyraz ten ma pokrewne słowo pomagać, w którym występuje litera g. Oznacza to, że zachodzi wymiana głosek g na ż, a zgodnie z zasadami polszczyzny, jeśli jest ona możliwa, zawsze należy wykorzystywać z z kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy pomożesz Kasi w przygotowaniach do wyjazdu na obóz sportowy? Zupełnie nie wie, co ma spakować.
Gdy już pomożesz jej się pozbyć tych wszystkich rzeczy, przyjdźcie do mnie oboje na kolację.
Wiem, że mu pomożesz nawet bez mojej prośby, ale chciałbym ci wyrazić wdzięczność za to wszystko.


Niepoprawna pisownia

po możesz

Niepoprawna pisownia