Niepoprawna pisownia

epopeji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

epopei

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie to odmieniona w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz w dopełniaczu liczby mnogiej forma rzeczownika epopeja. Terminem tym określamy długi poemat epicki (inaczej epos) – na ogół wierszowany, o podniosłej formie. Nazywamy tak również dzieło literackie, które przedstawia dzieje narodu w przełomowym dla niego momencie, na ciąg ważnych wydarzeń, stanowiących zamkniętą czasowo całość, z kolei w przenośni – na przedłużającą się, przewlekającą się opowieść.
Należy zapamiętać, że powyższy wyraz zapisujemy wyłącznie przez samogłoskę i. Stanowi to wyjątek od istniejącej w języku polskim reguły, która mówi, że po samogłoskach zapisujemy j. Częste pomyłki w pisowni wynikają z artykulacji, podczas której wyraźnie słyszalna jest właśnie głoska j.

Przykłady poprawnej pisowni

Ekranizacja epopei Homera Odyseja przedstawia dzieje starożytnej Grecji.
Podczas corocznego publicznego czytania Pana Tadeusza fragmenty tej epopei były odczytywane przez znanych sportowców.
Mam już dość wysłuchiwania jego opowieści, czy też wręcz – epopei.


Niepoprawna pisownia

epopeii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopejii

Niepoprawna pisownia