Niepoprawna pisownia

musiała byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

musiałabyś

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo musiałabyś kierowane jest do kobiety. Oznacza, że ciąży na niej pewien obowiązek, powinność wykonania jakiegoś zadania. Mówiący lub inna osoba może od niej czegoś oczekiwać. Jednocześnie jest to także wyraz, który pokazuje, że na kobiecie ciąży powinność zachowania się w odpowiedni, oczekiwany sposób.
Musiałabyś należy zapisywać łącznie. Wyraz ten zawiera cząstkę -byś, będącą przyrostkiem, który wyraża przypuszczenie. W języku polskim wszystkie przyrostki należy zapisywać łącznie z czasownikami, których dotyczą.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, ile musiałabyś poświęcić na to pieniędzy, ale podejrzewam, że znacznie więcej, niż masz.
Musiałabyś chyba poprosić kogoś o pomoc, aby uporać się na czas z tymi wszystkimi zadaniami.
Podejrzewam, że nie musiałabyś się tak martwić, gdyby Karol zachowywał się nieco grzeczniej.