Niepoprawna pisownia

pokuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pokój

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie pokój posiada różnorodne znaczenia:
1. w religiach używa się go w kontekście przyjacielskości i spokoju emocjonalnego, na przykład duchowy pokój;
2. jest to gabinet, albo pomieszczenie w domu czy w hotelu;
3. w kontekście politycznym lub historycznym to czas, w którym kraje nie prowadzą działań wojennych i nie wypowiedziały sobie wojny;
4. nazywa się w ten sposób także pakt kończący wojnę.
Wyraz pokój należy zapisywać przez o z kreską. Można to wyjaśnić za pomocą zasady ortograficznej, która mówi, że literę ó zapisujemy wówczas, kiedy wymienia się ona na a, e lub o w wyrazach pokrewnych. W podanym przykładzie możemy mieć jeden pokój, albo dwa pokoje. W ten sposób nastąpiła wymiana liter.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy zobaczył swój pokój był w szoku, bo króliki, które hodował, wydostały się z klatki i pogryzły wszystkie przewody.
Kiedy wyremontowaliśmy mieszkanie, nasz nastoletni syn miał w końcu bardziej dorośle umeblowany pokój.
Nigdy nie wiadomo, kiedy skończy się pokój, dlatego warto korzystać z życia i cieszyć się wolnością.


Niepoprawna pisownia

pokói

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokui

Niepoprawna pisownia