Choć tak podobne do siebie, oba wyrazy oznaczają zupełnie coś innego, warto zatem poznać zasady ich stosowania, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu niewłaściwego słowa – nie można ich bowiem używać w zdaniach wymiennie, gdyż popełnimy w ten sposób błąd językowy. Nieocenione będą w tej sytuacji definicje i przykłady opracowane przez naszą redakcję, a w razie dalszych wątpliwości lub niejasności przypominamy o możliwości pozostawienia pytania do naszej redakcji w sekcji pytań pod artykułem.

Poprawna pisownia

wersje

Poprawna pisownia, znaczenie: wersje to z kolei rzeczownik wersja, odmieniony w mianowniku, bierniku oraz wołaczu liczby mnogiej. Wersją nazywamy jeden ze sposobów wykonania, przedstawienia lub też powiedzenia czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy uważasz, że dietetyczne wersje napojów gazowanych są równie szkodliwe jak te z cukrem?
Obie wersje zdarzeń wydają się być jednakowo mało prawdopodobne.
Kupiliśmy sobie te same słuchawki, jednak dwie różne wersje kolorystyczne.


Poprawna pisownia

wersie

Poprawna pisownia, znaczenie: wersie to forma rzeczownika wers, odmieniona w miejscowniku oraz wołaczu. Nazywamy tak podstawową jednostkę wersyfikacyjną, najczęściej składającą się z jednej linijki tekstu czy wiersza.

Przykłady poprawnej pisowni

Już w drugim wersie swojego najnowszego singla artysta nawiązuje do tragicznego wypadku samochodowego.
Poezję należy czytać powoli, wers po wersie, każdą linijkę rozdzielając oddechem.
W tym wersie utworu znajduje się odpowiedź na zadane na sprawdzianie pytanie.