Niepoprawna pisownia

cód

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiany wyraz należy zawsze zapisywać przez u, gdyż w takiej formie występował w polszczyźnie od wielu setek lat. Korzenie sformułowania cud sięgają aż do XIV wieku – już wtedy w języku polskim występowały określenia takie jak cud, cudo oraz czudo. W XVI wieku z kolei w wielu źródłach jako jedyną poprawną podawano już wersję współczesną, czyli cud.
Cudem nazywamy rzecz bądź zjawisko niecodzienne, wywołujące zdumienie lub zachwyt, niezwykłe wydarzenie, które jest niezgodne z prawami natury, a dodatkowo nadzwyczajny akt działania siły nadprzyrodzonej.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiele lat prosiłam Boga o cud i wreszcie się udało – zaszłam w ciążę.
To prawdziwy cud, że udało mi się ze wszystkim zdążyć przed czasem.
Ty uważasz, że to cud od Boga – moim zdaniem tata wyzdrowiał dzięki ogromnemu wysiłkowi personelu medycznego.


Niepoprawna pisownia

cót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cut

Niepoprawna pisownia