Niepoprawna pisownia

ałreola

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aureola

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy termin został zapożyczony wraz z pisownią i wymową z języka łacińskiego, stąd (w myśl zasady nakazującej maksymalnie zbliżony do oryginału zapis wyrazów obcego pochodzenia) należy zawsze zapisywać go przez u. Błędy w pisowni i próby zapisu spółgłoski ł najczęściej wynikają z niewłaściwego skojarzenia z wymową powyższego słowa.
Aureola to inaczej świetlisty krąg, otaczający na obrazach i rzeźbach głowy świętych. Określamy tak również na jaśniejącą obwódkę, która otacza niektóre przedmioty, będące źródłem światła. W przenośni słowo to natomiast oznacza chwałę, uznanie zyskane przez kogoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Jedynym barwnym elementem tej płaskorzeźby jest złocista aureola nad głową świętego.
Artysta wywołał ogólne oburzenie, występując na koncercie z przymocowaną do głowy aureolą.
Nie mam pojęcia, kogo przedstawia ten obraz – na pewno jest to święty, ze względu na obecną nad jego głową aureolę.


Niepoprawna pisownia

ałureola

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aóreola

Niepoprawna pisownia