Niepoprawna pisownia

warónek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

warunek

Poprawna pisownia