Niepoprawna pisownia

po dzięce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podzięce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podzience

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po dzience

Niepoprawna pisownia