Niepoprawna pisownia

Maryji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Maryi

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie imię Maryi należy zapisywać przez -i na końcu. Zgodnie z zasadami po samogłosce powinno występować j, ale, pomimo wymowy, po samogłosce nie zapisujemy połączenia -ji w tym wyrazie, a jedynie -i.
Słowo Maryi pochodzi od żeńskiego imienia Maryja, które obecnie może być używane tylko i wyłącznie w odniesieniu do Matki Bożej, która jest matką Jezusa. Imię Maryja należy do archaizmów.

Przykłady poprawnej pisowni

Po renowacji kościoła wstawiono do niego nową figurkę Maryi, którą ustawiono nieopodal ołtarza.
W protestantyzmie cześć oddaje się tylko Trójjedynemu Bogu, nie uznaje się kultu świętych, w tym Maryi.
Obraz Maryi, który powieszono w kościele, przykuwał uwagę wszystkich wiernych, gdyż był ogromny i pięknie wykonany.


Niepoprawna pisownia

Maryii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Maryjii

Niepoprawna pisownia