Niepoprawna pisownia

księdzami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

księżmi

Poprawna pisownia