Niepoprawna pisownia

księdzami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

księżmi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo księżmi pochodzi od księża, a także w liczbie pojedynczej od ksiądz. Jest określeniem pojawiającym się w narzędniku liczby mnogiej. Opisuje osobę duchowną w chrześcijaństwie, w tym w języku potocznym prezbitera. Pojawia się jako nazwa w kościele katolickim, cerkwi prawosławnej i kościele luterańskim.
Księżmi to jedyny poprawny wyraz, będący odmianą słowa ksiądz. Jest on wykorzystywany dlatego, że liczba mnoga od słowa ksiądz to księża, co zostało uwarunkowane historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie znałem się z żadnymi księżmi, przez co nie mogę powiedzieć, jacy są prywatnie.
Jego bracia chcieli zostać księżmi, co bardzo cieszyło jego matkę, która była niezwykle pobożna.
Nie miała pojęcia, dlaczego chcieli zostać księżmi, ale podziwiała ich zapał i powołanie do tej służby.