Niepoprawna pisownia

kąplement

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komplement

Poprawna pisownia, znaczenie: komplement to rzeczownik oznaczający pochwałę czegoś – najczęściej wyglądu lub cechy czyjegoś charakteru. Można kogoś komplementować lub sprawić komuś komplement. Formą niepoprawną jest pisanie tego wyrazu przez ą, ponieważ według zasad ortografii, gdy kolejną głoską jest p należy poprzedzać ją użyciem om, zamiast ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziękuje za komplement z Twojej strony. To bardzo miłe, poprawiłeś mi humor.
Ostatnio Marek sprawił mi bardzo fajny komplement. Miły z niego facet.
Zazwyczaj nie prawię komplementów, lecz przy Pani muszę! Ma Pani bardzo piękne oczy.