Niepoprawna pisownia

klóczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kluczy

Poprawna pisownia