Poprawna pisownia

comiesięczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

co miesięczny

Niepoprawna pisownia