Poprawna pisownia

comiesięczny

Poprawna pisownia, znaczenie: comiesięczny to przymiotnik odczasownikowy, opisujący wydarzenie lub przedmiot, które cyklicznie się powtarzają. Może odnosić się między innymi do wykonywanych regularnie co miesiąc obowiązków lub ukazującego się np. czasopisma.
Comiesięczny należy zapisywać łącznie, co wynika z zasady, iż wszystkie określenia czasu piszemy razem z przyimkiem co.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj czytałem comiesięczny raport, dotyczący wyników osiąganych przez ciebie w szkole.
Gdyby comiesięczny kurier sportowy był wydawany w wersji papierowej, na pewno bym go czytał.
Wczoraj przyszło potwierdzenie, że comiesięczny czynsz został poprawnie zaksięgowany.


Niepoprawna pisownia

co miesięczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

comjesięczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

comiesienczny

Niepoprawna pisownia