Niepoprawna pisownia

foh

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

foch

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo foch to kolokwializm, pochodzący od fochy, które oznaczają dąsy, kaprysy czy obrażanie się. Wyraz ten ma nie do końca poznaną etymologię, ale znany było już w staropolszczyźnie. Często pojawiał się jako zdrobnienie w twórczości Mikołaja Reja (foszki).
Rzeczownik foch zapisujemy przez -ch. Wyjaśnić to można regułą, która mówi, że głoskę ch należy zapisywać wówczas, gdy wymienia się na sz. W podanym przykładzie będzie to wymiana w parze fochfoszek.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie miał pojęcia, skąd wziął się u niej ten foch, skoro w jego mniemaniu nie zrobił niczego nieodpowiedniego.
Kiedy pojawił się u niego foch, zazwyczaj wiedziała, z jakiego był powodu, ale tym razem nie mogła tego zgadnąć.
Rodzice małej Ani nie pozwalali jej na strojenie fochów i nie reagowali, kiedy w ten sposób chciała na nich wymusić zmianę decyzji.